מילים לשיר חיים טובים

חיים טובים חיים טובים
לילדים לילדים
לאמהות חיים טובים
חיים טובים גם לאבות
לחיילים לחיילות
לסוסים ולפרות
חיים טובים חיים טובים
לנשמות האומללות

וכשנלך מי יתפלל על נשמותינו
מי יזכר אז בשירנו, מי אז ירים כוסית לזכרנו

חיים טובים, חיים טובים
לידידים ולאויבים
חיים טובים חיים טובים
לפצצות ולרובים
לקברנים ולמתים
לפרחים לתולעים
חיים טובים לעזאזל
וכולם let's go to hell

וכשנלך...

מילים: חמי רודנר, לחן: חמי רודנר

שיתוף