מילים לשיר לזרום עם הרוח

הנשים כבר תולות את הכביסה
בשמש תשרי חמימה
הגברים מבקשים מהאל מחילה
בעיר הברזל הגדולה

לך מפה ילד חפש את גורלך
העולם הגדול הוא משחק ילדים
קח אותו הוא שלך

אני רוצה לעוף מכאן לזרום עם הרוח
אדם הוא עולם הוא אדם
לעוף איתה לשם לעוף איתה לשם

מדברים איתי על מולדתה מה לי ולזה
עוד סיסמה נולדת עוד כדור בקנה
מספרים לי שיש פה ירוק אני רואה רק
ירוק של צבא
הנופלים כבר נפלו ויפלו אם נשתוק
לחיים מגיעה תקווה

אני רוצה לעוף מכאן

מילים: חמי רודנר, לחן: חמי רודנר

שיתוף