מילים לשיר בטרם

בטרם השער ייסגר
בטרם כל האמור יאמר,
בטרם אהיה אחר,
בטרם יקריש דם נבון,
בטרם יסגרו הדברים בארון,
בטרם יתקשה הבטון
בטרם יסתמו כל נקבי החלילים
בטרם יוסברו כל הכללים
בטרם ישברו את הכלים,
בטרם החוק יכנס לתוקפו,
בטרם אלוהים יסגור את כפו
בטרם נלך מפה.

מילים: יהודה עמיחי

שיתוף