מילים לשיר סוזאן

סוזאן אותך לוקחת אל ביתה ליד הנחל
קול סירות אתה שומע כשתנוח לרגליה
דעתה טרופה עליה ולכן תרצה אליה.
תפוזים ותה הכינה שבאים מארץ סין הם
ואם אז תרצה לומר לה כי ליבך הוא ריק וזר לה
היא תסחוף אותך כמו נחל, היא תאמר לך בלחש
כי תמיד שלה היית..

אם תרצה איתה לנסוע, כעיוור איתה לנוע
בסוזאן תוכל לבטוח, כי נגעה בך באצבעות רוחה.

ספן אחד ידעתי שפסע מעל המים
שהרבה לראות בעוני ממרומי מגדל הסבל
וכשראה כי יורדי הים אותו יבינו
הוא אמר: "היו כולכם כספנים במצולה"
ובעצמו הוא תם לגווע עוד בטרם השמים
נפקחו אליו כמו שער צללו כמו עופרת
בלב ים.

ותרצה איתו לנסוע כעיוור אחריו לנוע
הן רק בו תוכל לבטוח, כי נגע בה באצבעות רוחו.

אז סוזאן אותך לוקחת, מובילה אותך לנחל
לבושה סחבות הדר היא מיריד הסמרטוטים
החמה כדבש זורחת על הליידי מהנחל
היא מראה לך דברים שם על אשפה צומחים פרחים שם
גיבורים בתוך הגומא, ילדים בתוך הבוקר
משוגעים לאהבה הם, אך לנצח ישוועו
כשסוזאן בהם מבטת.

ותרצה איתה לנסוע, כעיוור בעקבותיה
בסוזאן תוכל לבטוח כי נגעה בך באצבעות רוחה.

מילים: ליאונרד כהן, לחן: ליאונרד כהן

שיתוף