מילים לשיר פתח לנו שער

פתח לנו שער
בעת נעילת שער
כי פנה יום

היום יפנה
השמש יבוא ויפנה
נבואה שעריך

מילים: מן התפילה

שיתוף