מילים לשיר שבת

חופי ירדן: מלוא זוהר יום
שירת דוגה אשכב אשתה
שיקוי שלום.

אביט אל על, האור מה רב!
וגם בלב כבילדות
אף צל של עב.

עתה ידעתי: פה - הכל
ראשית וקצה, כל דיכפין
יאתא, יטול.

מילים: רחל

שיתוף