אודות טנגו

טנגו הוא ריקוד לזוג, שמקורו בבואנוס איירס ובמונטוידאו. ארגנטינה נחשבת למולדת הטנגו והטנגו נחשב לסמל הלאומי של ארגנטינה. יש חושבים שמשמעות המילה טנגו מהמלה הלטינית tangere (לגעת). מקובל לבצע את הטנגו בבנדונאון, שנותן לו את הצליל והמקצב הייחודיים, וכן לעתים מצטרפים גם פסנתר וכינור להשלמה.
טנגו