מילים לשיר הנה לא ינום ולא ישן

הנה לא ינום
ולא יישן
ולא יישן שומר ישראל

הנה לא ינום
ולא יישן ולא יישן
שומר, שומר ישראל

הנה לא ינום
ולא יישן
ולא יישן שומר ישראל

ולא יישן שומר ישראל.

מילים: מן המקורות

שיתוף