מילים לשיר ופרצת

ופרצת ימה וקדמה
צפונה ונגבה
ופרצת צפונה ונגבה
אהה, אהה...

ופרצת ופרצת
ימה וקדמה
צפונה ונגבה.

מילים: עממי, לחן: עממי

שיתוף