מילים לשיר יש מלאך

יש מלאך, יש מלאך נשכח
שכל הזמן רוצה לדאוג רק לי ולך,
והוא רואה מראש הכל אבל איננו כל יכול,
עף בין הטוב לרע רוצה לשמור מצרה

כל ימיי, עף הוא מעלי
ברוב טובו שלח אותך ישר אלי,
והוא רוצה שנישמר עד שהדרך תיגמר
עד שנבוא אליו אל סתר כנפיו.

הוא מלאך תמים ואיתו נעים
כל הימים, כל מעשי הקסמים
איזה מלאך מוצלח, שלי ושלך.

יום וליל הוא תמיד סובב
רוצה לישון אבל פוחד שנקלקל
שואל ומתפלל כח יום, חתום עלינו במרום
הוא לא יפרוש לעד, איננו לבד.

הוא מלאך תמים...

יש מלאך, יש מלאך שמנמן
המנגן בחלילו על גב ענן.

מילים: אהוד מנור

שיתוף