מילים לשיר להודות לך

והמתיר אסורים והסומך נופלים
והזוקף כפופים לך
לבדך אנחנו מודים
אילו פינו מלא שירה כים
ולשונינו רינה כהמון גליו
לך לבדך אנחנו מודים
לך לבדך אנחנו מודים

ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע
ועינינו מאירות כשמש וירח
וידינו פרושות כנשרי שמים
ורגלינו קלות כאיילות
כי אין אנו מספיקין להודות לך
כי אין אנו מספיקין להודות לך.

מילים: מן המקורות

שיתוף