מילים לשיר מה נשתנה

שבכל הלילות אי שקט התרוצץ בי
התחמץ בי ליבי ולא מצא
ולא מצא את כל מה שביקש
גם אם מצה היא או חמץ
ליבי ביקש להתכווץ כך הלילות חלפו לי
אך הלילה הזה שוב ליבי לא מתחמץ בי
הוא אינו מתכווץ כי הוא מצא
כי הוא מצא את כל מה שביקש
ומשמחה הוא מתפוצץ
הברית הזו לא ננפץ, הלילה זה קרה לי

מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות אשר עברו עלי
איך השתנה הלילה הזה
מכל הלילות שאת הגעת אלי

שבכל הלילות מפירות לרב טעמתי
שאר ירקות ומרור אכלתי גם
בין מסובין הייתי כמו אבל
ובצחוקן איני טובל
תמיד הייתי כסובל
כך הלילות חלפו לי
אך הלילה הזה את פירייך בלב אשמור לי
זה הפרי הטעים מכל פרי
ורק איתך אשב בין מסובין
ושוב ליבי לא יתחמץ
כי הוא מצה את שביקש, הלילה זה קרה לי

מה נשתנה...

מה שונה הלילה מכל הלילות
מה שונה הלילה

מה נשתנה...

מילים: אבי קורן

שיתוף