יגאל בשן

על שלושה דברים העולם עומד

מילים לשיר על שלושה דברים העולם עומד

על שלושה דברים
על שלושה דברים
על שלושה דברים
העולם העולם עומד

על שלושה דברים
על שלושה דברים
על שלושה דברים
העולם העולם עומד

על התורה
ועל העבודה
ועל גמילות חסדים

מילים: מן המקורות

שיתוף