מילים לשיר ערי הגדה

שמם כתוב בליבנו בדף הראשון
אמא שרה אותם בליכתינו לישון
שמם רשום במחברת לימוד ישנה
הם איתנו כולם כל ימות השנה

בם כל אבן מקיר מלחשת תפילה
בם כל שער זוכר גיבורי תהילה
בם סיפור מקופל בכל צוק ונקרה
ושם הסיפור סיפורי המקרא

יריחו ובית לחם ושכם וחברון
רחובות וגגות ובתים במדרון
יריחו ובית לחם חברון וגם שכם
רגלינו עומדות בגבולכם

שם שרה ראתה את יומה האחרון
מערה שם קנה אברהם מעפרון
ועמוס שם השמיע קולו בחרון
על פרות הבשן ועל בנות השומרון

בהריע שופר איך נפלו שם חומות
רות פסעה שם בלאט בעקבי אלומות
שם נשפך הירדן אל תוך ים קדמוני
שם נולד לישי תינוק אדמוני

יריחו ובית לחם...

מילים: שמוליק רוזן

שיתוף