מילים לשיר רוצה הביתה

פעם לא היה קשה לקום בבוקר
ציפורים ואור היו עושים קסמים
הלילות אז לא עלו ביוקר
הימים היו קלים וזורמים

ונדמה לי שאני רוצה הביתה
לחזור בקו מהיר בלי תחנות
להביט ישר לא למעלה לא למטה
עד מחוז ההרגשות הישנות

פעם עוד חשבתי שיהיה בסדר
שתמיד אפשר למצוא עוד איזו יד
ופתאום אני והשנים בחדר
וחוזר מן הראי מבט נפחד

ונדמה לי שאני רוצה הביתה...

פעם מבפנים הבטתי החוצה
וחשבתי שכולם עושים חיים
ועכשיו אני בחוץ כמה פנימה
כל גופי כואב מרוב געגועים

כמה שאני רוצה הביתה...

מילים: אהוד מנור

שיתוף