מילים לשיר שים שלום

שים שים שים שלום
שים שלום טובה וברכה
שים שים שים שלום
שים שלום טובה וברכה
שים שלום טובה וברכה
חיים חן וחסד ורחמים
שים שלום טובה וברכה
עלינו ועל כל בית ישראל.

מילים: עממי

שיתוף