מילים לשיר אחיזת עיניים

אחיזת עיניים
והבמה
זרזיף של שקט
מהמהומה
שקעים של צל
הופכים בליטות של אור
חריקת הציר תימוג
ותחזור

הליכת ידיים
והדממה
פיסת שמיים
שבאדמה

מילים: נירית ירון

שיתוף