מילים לשיר אמרת אמרת

אמרת, אמרת
אנחנו לא נשבור לך את המילה
מה שנאמר
הוא שנאמר.

כן באת, לא באת
הרי כבר לא ניקח את זה בחזרה
מה שנעשה
הוא שנעשה.
אני לא מתלוננת
לא מתגוננת
בסך הכל מאוד חשוב לי שנדע
מה הנקודה
בוא תגיד אתה.

אחת מהשתיים
תאמר לי אתה אם
צריך ללכת הלאה
ואם לא לאן
ואם לא לאן

שיחקת, ניצחת
הרי אנחנו לא עושים מזה עניין
מה הבעיה
מה היה, היה.
אני לא מתחמקת
לא מתרחקת
בסך הכל רוצה שנקבל תמונה
מה הכוונה
מה המסקנה.

אחת מהשתיים...

אני לא מתלוננת
לא מתגוננת
בסך הכל מאוד חשוב לי שנדע
מה הנקודה
בוא תגיד אתה

אחת מהשתיים...

אמרת, אמרת
אנחנו לא נשבור לך את המילה
מה שנאמר
הוא שנאמר
אז מה הבעיה
מה היה, היה

מילים: קובי לוריא

שיתוף