מילים לשיר גלוי ונעלם

עוד מעגל נסגר
עוד גלגל עצר
הלילה בא
עוד מסך ירד
וכוכב אחד
מגיח ממרומיו

עוד אהבה כבויה
אגדה בדויה
עוד לילה בא
וכוכב בודד
בשמיו נודד
מחושך לאינסוף

הכל גלוי ונעלם
הכל גלוי ונעלם

תם עוד לא נשלם
העולם נרדם
עוד לילה בא
העולם חולם
וכוכב אילם
משגיח ורואה

הכל גלוי ונעלם
הכל גלוי ונעלם

מילים: יעקב גלעד

שיתוף