מילים לשיר הגננים היום עצובים

הגננים היום עצובים.
אבל האיכרים
מברכים על הגשם.
ואנחנו שנינו
אובדי עצה
מסתירים זה מזה
את עינינו.
נהיה נבונים: אל תשאל
מה צמח, מה קמל
ומה נעקר מלב.

הסערה הזאת
תחלוף עוד מעט,
השאלה הזאת
תשכח עוד מעט.
הנה מעל למגדל
כבר עומדת הקשת.

מילים: לאה גולדברג

שיתוף