מילים לשיר נוסע סמוי

עמוק בבטן הספינה,
בחום גובר בחשיכה,
אדם נואש מאוד מצא מחבוא.
נמלט מסכנה גדולה,
נוסע אל הלא נודע,
היש נמל גם בשבילו.
עושה לילות ללא שינה,
ללא חיוך, ללא מילה,
מה יעלה בגורלו?

להיות פרצוף בלי שם
לחיות תמיד בצל
קשה לברוח בעולם,
אם יתגלה - יושלך לים,
קשה לברוח בעולם.

ולו היית גם אתה
קברניט של אוניה גדולה
האם היית מתקרב לזר
נותן לו אוכל ומשקה
נותן מיטה ומחסה
את כל מה שאסור אבל אפשר
הלא האיש אדם נרדף
הלא האיש עלה נידף
מה יעלה בגורלו?

מילים: חוה אלברשטיין

שיתוף