מילים לשיר סיכות הראש שלי

סיכות הראש שלי
נותרו ללא מענה
גלמודות ושחורות
בתוך קופסת התכשיטים, מיותמות.
ללא אפשרות להיאחז
משהו להיתפס בו ללא כל שורשים.
וגם אני
בשעה שאני מביטה בהן
בתוך קופסת התכשיטים
מעלות אבק
מכלימה מרגישה קירחת ועירומה.

מילים: אורנה גורביץ'

שיתוף