מילים לשיר רעידת אדמה

אל תטעה בי - בשקט הגובר
יש אות לסכנה חותרת.
אל תטעה בי - גם הניר סופג
עד שהדיו עליו סוגרת.

אל תטעה בי - בשקט הגובר
יש אות לסכנה חותרת.
אל תטעה בי, בכוח שבי -
כי אני גם לפעמים נשברת.

בקרבה העצומה
יש הרבה כוחות בלימה
וכשלא ברור ממה -
דווקא אז היא משתחררת.

רעידת אדמה -
כל הלבה מתפרצת,
כל העצב, האימה
ששנים עלי רובצת
רעידת אדמה,
כל המסה הלוהטת
של הצער, האשמה
השבויה אצלי בבטן.

אל תטעה בי - ברוגע שבי
יש אות לסערה נסתרת
אל תטעה בי - אם אתה אוהב אותי
כי אני גם מישהי אחרת.

בקרבה העצומה
הבדידות היא איומה
וכשלא ברור ממה -
דווקא אז היא משתחררת

רעידת אדמה...

קח מרחק - תן לאש שבי לזרום.
קח מרחק - כי לבכי, מי התהום -
אין מקום.

רעידת אדמה...

אל תטעה בי.
אל תטעה בי.

מילים: שמרית אור

שיתוף