מילים לשיר שוב מתחלפת העונה

שוב מתחלפת העונה והימים נאספים,
וגם הרוח מבינה שהשמיים מתעייפים.
והחדר מתנועע לא יניח לי לישון,
עד שיעלה הערב עם החושך הראשון.

שוב מתחלפת העונה והרחובות מתלחשים,
זה לא קורה לראשונה שהרחובות מתלחשים.
והחדר מתנועע לא יניח לי לישון
עד שיעלה הערב עם החושך הראשון.

שוב מתחלפת העונה והעיניים מחפשות,
להתקל בלי כוונה, להמשיך ולנסות.
והחדר מתנועע לא יניח לי לישון,
עד שיעלה הערב עם החושך הראשון.
והחדר מתנועע לא יניח לי לישון,
עד שיעלה הערב עם החושך הראשון.

מילים: איתמר רוטשילד

שיתוף