מילים לשיר שתי בנות

בנות שתיים, בובותיים,
צילי וגילי עימי פה -
מי משתיהן יפה יותר,
אימרו, דודים: זו או זו?

אינכם יודעים, חה חה, דודים,
אינכם יודעים, לא ולא!
שתיהן, שתיהן יפות יותר,
צילי וגילי, זו וזו.

ואת מי אהבתי יותר -
אימרו דודים: זו או זו?
חה חה, דודים, אינכם יודעים,
חה חה, דודים, לא ולא!

שתיהן, שתיהן אוהב יותר,
גם את זו וגם את זו,
שתיהן אשא בחיקי תמיד,
צילי פה וגילי פה.

מילים: חיים נחמן ביאליק

שיתוף