אם נדע לאהוב
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
אם נדע לאהוב
אם נדע לאהוב
אם נדע לאהוב
אם נדע לאהוב
אם נדע לאהוב
אם נדע לאהוב
אם נדע לאהוב
אם נדע לאהוב