מילים לשיר נעשיתי כזה קטן

לא הסרתי עוד בפני שום ברייה את המגבעת
אבל רבותי לאלף חיה זה היא יודעת
לי היו שיני כלב מסוכן עד שהיא באה
עד שנעשיתי כזה קטן בפני בובה

איך שנעשיתי כזה קטן בפני בובה בפני בובה
יש לה שתי עיניים היא עוצמת אותן
וכשנוגעים בה אומרת אהבה

כל חיי הייתי אגוז קשה עד שהופיעה
זו שלקחתני כפרי בשל ישר אל פיה
בשיני חלב מחייכת היא ומתיפיפת
אך שיני זאב לי חושפת היא כשהיא חושפת

איך שנעשיתי כזה קטן...

כבר ראשם הנידו למחלתי ידיד ורע
כל רופאי העיר כבר מצאו אותי מת אחריה
אבל אם אתם תשאלו אותי רק אני יודע
כמה שתמתק לי קבורתי בין זרועותיה

איך שנעשיתי כזה קטן...

מילים: ג'ורג' ברסאנס, לחן: ג'ורג' ברסאנס

שיתוף