מילים לשיר בחוץ לבדי

ולפעמים, אני הילד
שנשאר בחוץ לבדו,
ורואה דמויות בחושך,
וצוחק כדי להסתיר את פחדו.
נשאר בחוץ לבדו,
כדי להסתיר את פחדו.
אני בחוץ לבדי
רק להסתיר את פחדי.

אתה עובר ולא יודע
שיש מקום ליד שולחני,
כי מסתבר שבעיניך
אני לא זו, מה שאני לעצמי.
אני בחוץ לבדי
רק להסתיר את פחדי.

שיגע שרביט הסם,
שיגע לרגע קט ונצחי,
כי שום דבר כבר
לא יפגע בי.
ואת כוחי אולי אמצא בתוכי.
אני בחוץ לבדי,
מה שאני לעצמי
אולי אמצא בתוכי.
אני בחוץ לבדי
רק להסתיר את פחדי.

מילים: רחל שפירא

שיתוף