מילים לשיר הבה נגילה

הבה נגילה, הבה נגילה
הבה נגילה ונשמחה.
הבה נרננה, הבה נרננה,
הבה, הבה נרננה.
עורו אחים בלב שמח.

מילים: אברהם צבי אידלסון

שיתוף