מילים לשיר כוכבים בליל ספטמבר

כוכבים נופלים בליל ספטמבר לח
מה תבקש? מה תבקש?
כוכבים נופלים בליל ספטמבר לח
מה יתרחש? מה יתרחש?

כוכב לא מזוהה
מעל ראשך עוד משתהה
פקוחה עין השמיים
על הדרך
שבה אתה הולך אלי
בליל ספטמבר חם ולח
הלא את צעדיך אני שומעת

כוכבים נופלים כעפרונות כותבים
מה תשער? מה תשער?
כוכבים נופלים ובליבי כותבים
לחש בוער, לחש בוער

כוכב לא מזוהה...

רגע אדמה כי על ידי ניתז
שבר כוכב, שבר כוכב
רגע אדמה כי אל ליבי ניתז
ונאחז, ונאחז

כוכבים בליל ספטמבר
כוכבים בליל ספטמבר,
מה תבקש? מה תבקש?

כוכבים נופלים בליל ספטמבר לח
מה תבקש? מה תבקש?

מילים: רחל שפירא

שיתוף