מילים לשיר לשטח מת

זחלתי,
בגדי דבוקים
בזעה ודם.
יריות ורימון שנדם.
פצוע ושותת
זחלתי לשטח מת.

שרירי
עייפים ממלחמת
אלפי עיניים
ושמש יוקדת.
פצוע ושותת
זחלתי לשטח מת.

הפקרתי,
השארתי להם הכל.
זחלתי
עד גבול הרעש הגדול
פצוע ושותת
זחלתי לשטח מת.

מילים: מתי כץ

שיתוף