קח לך אישה
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
קח לך אישה
קח לך אישה
קח לך אישה
קח לך אישה
קח לך אישה
קח לך אישה