מילים לשיר בלילה הזה

בלילה הזה - רציתי
לומר לך את כל המילים
לאור כוכבים - רציתי
ללחוש לך את כל הדברים
את כל מיתרי - ריציתי
לשיר לך את כל השירים

בלילה הזה...

ללא כוכבים בם הייתי
דומים להפליא זה לזה
אתם הדברים כבר עשיתי
אך לא כמו בלילה הזה

בלילה הזה...

בלילה הזה - רציתי
לתת לך זרים של פרחים
לפני בוא חלום - רציתי
לקחת את כל השקים
מתוך דמיוני
ולחש אגיש לך סיפור אגדה

בלילה הזה...
ללא כוכבים
כבר ראיתי
דומים להפליא זה לזה
אותם הדברים כבר עשיתי

בלילה הזה...

מילים: יוסי בכר

שיתוף