מילים לשיר סימן שעוד לא הגענו

- אתה רואה דקלים?
- דקלים איני רואה!
- אתה רואה גמלים?
- גמלים איני רואה!
- אולי לפני עיני לרגע צל עבר -
איני רואה דבר, איני רואה דבר!

סימן שעוד לא הגענו
והאופק עוד רחוק
וליבך עודו פתוח
אל ארבעת הרוחות
וצריך להמשיך ללכת
וצריך להמשיך לצעוד
והדרך עוד מושכת
ארוכה

- אתה רואה אדם בצל התאנה?
- איני רואה אדם בצל התאנה!
- אולי בצל הגפן שם מנוחתו?
- איני רואה דבר, איני רואה אותו
- אתה רואה עצי זיתים ושדה חיטה
ואיך שביניהם פורחת השיטה?
- אולי אני בגלל השמש מסנוור -
איני רואה דבר, איני רואה דבר

סימן שעוד לא הגענו...

- אולי אתה רואה בנות בכלי לבן
יוצאות אל הכרמים עם אהובי לבן?
- אולי אתה רואה בדרך ליהודה
אשה יפהפיה צועדת לבדה?

- איני רואה בנות, איני רואה כרמים
עובר אני ביעף יבשת וימים
יומם וליל האש בעצמותי תבער
איני רואה דבר, איני רואה דבר

סימן שעוד לא הגענו...

מילים: נעמי שמר, לחן: נעמי שמר

שיתוף