מילים לשיר קולך מן הסופה

כמה דרכים תעבור, בנאדם
בטרם שמך יקרא?
כמה לילות התותח עוד ירעם
בטרם הדגל ירד?
כמה תעוף עוד יונה לבנה
בטרם תבוא אל חופה?

קולך אלי עונה מן הסופה
קולך לי עונה מן הסופה

כמה שנים יעמוד סלע רם
בטרם לים יסחף?
כמה דורות עוד כעבד נכלם
תשא סבלך על כתף?
כמה תוכל את ראשך עוד לכוף?
הנה שעתך היפה!

קולך אלי...

כמה דמעות תשפכנה לריק
בטרם שלום לי תאמר?
כמה נשים תעטופנה שחורים
בטרם יגיע יומן?
כמה ידונו למות ללא עת
בטרם השמש תופע?

קולך אלי...

מילים: בוב דילן, לחן: בוב דילן

שיתוף