מילים לשיר בצאת ישראל

בצאת ישראל ממצרים
בית יעקב מעם לועז
היתה יהודה לקדשו
ישראל ממשלותיו

הים ראה וינס
הירדן יסב לאחור
ההרים רקדו כאילים
גבעות כבני צאן

מה לך הים כי תנוס
הירדן תיסוב לאחור
ההרים תרקדו כאילים
גבעות כבני צאן

מלפני אדון חולי ארץ
מלפני א-לו-ה יעקב
ההפכי הצור אגם מים
חלמיש למעיינו מים

מילים: מתוך תהילים, לחן: סיני תור

שיתוף