מילים לשיר דרשתי קרבתך

דרשתי קירבתך
בכל ליבי קראתיך

דרשתי קירבתך
בכל ליבי קראתיך

ובצאתי לקראתך
לקראתי מצאתיך
ובפלאי גבורתיך
בקודש חזיתיך

מילים: רבי יהודה הלוי, לחן: סיני תור

שיתוף