מילים לשיר וארשתיך

וארשתיך לי לעולם

וארשתיך לי, לי בצדק
ובמשפט ובחסד
וברחמים

וארשתיך לי
באמונה
וידעת את ה'

מילים: מן המקורות, לחן: סיני תור

שיתוף