מילים לשיר טוב כמו עכשיו

זה סיפור על ילד - ילד
שאותי דבר גדול לימד
היו מספר אנשים חכמים
שניסו להסביר לי את זה
אבל רק איתו זה חדר לי
אל תוך חדרי הלב

כל העולם,
זה מגרש המשחקים הענק שלי
מעולם אבל מעולם לא היה
כל כך טוב כמו עכשיו

כי מעולם, כן מעולם עדיין לא היה עכשיו.
מעולם עדיין, בעולם לא היה כזה מצב.
מעולם עדיין לא עברו לי כאלה מחשבות בראש.
מעולם עדיין, לא ראיתי כזאת תמונה.
מעולם עדיין לא הרגשתי ככה.
מעולם עדיין לא עמדתי לפניך בצורה כזאת.
מעולם עדיין בעולם לא היינו כל כך קרובים.

כי מעולם, כן מעולם לא היה עכשיו.
מעולם, כן מעולם עדיין לא היה כזה מצב.
מעולם, עדיין בעולם לא היה קטע כזה, במחזה.
מעולם, עדיין מעולם לא היה עכשיו, לא

זה סיפור על ילד - ילד
שאותי דבר נשגב, אינסופי לימד.
היו מספר אנשים חכמים נורא
שלמדו באוניברסיטה שניסו להסביר את זה
אבל רק איתו, זה חדר לי לעומק עומק הלב.

כל העולם...

כל העולם, כל העולם כולו
זה מגרש המשחקים המופלא והאינסופי שלי
מעולם, אבל מעולם לא היה
כל כך טוב כמו עכשיו

כל כך טוב כמו עכשיו...

מילים: סיני תור, לחן: סיני תור

שיתוף