מילים לשיר עיני ירח

ואילו פינו מלא שירה כים
ולשונינו רינה כהמון גליו
ושפתותינו שבח כמרחב הרקיע
ועינינו מאירות כשמש וכירח

וידינו פרושות כנשרי שמים
ורגלינו קלות כאיילות

אין אנחנו מספיקים
להודות ולהלל לשמך הגדול והקדוש
על אחת מאלף אלפים
וריבי רבבות פעמים הטובות
ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו

מילים: מן התפילה, לחן: סיני תור

שיתוף