מילים לשיר תיכון תפילתי

תיכון תפילתי קטורת לפניך
משאת כפי מנחת ערב

הקשיבה לקול שוועי מלכי ואלוקי
כי אליך אתפלל (תפילת מנחה)

רק אליך קווינו
רק אליך הורגנו כל היום
רק בך בטחנו
רק עליך נישענו
רק אותך נבקש
רק אותך נרצה ונתעורר
רק אליך אשא תפילה
רק אליך אליך כל היום

מילים: מתוך תהילים, לחן: סיני תור

שיתוף