מילים לשיר ילד אחד

משוטט, תוהה, נכזב
אחד ועוד אחד
עובר ושב
על יד חייו על יד חייו

משוטט, מוכה, נכזב
אחד ועוד אחד
הוא לבד והם אחד
והם לבד

ילדים אובדים בתוך הלילה
ילדים שוכבים על המדרכה
ילדים תוהים אם שם למעלה
רואה מלאך בחשיכה
ילדים אובדים בתוך הלילה
ילדים חולמים על מה שבא
ומציירים בתוך הלילה
צורות של אור בחשיכה

כטיפות של גשם רב
נופלים אחד אחד
נשברים
בין קו לקו והם רבים

זה לזה סוגרים עכשיו
את סיפור חייו
סיפור אחד של ילד...
ילד אחד

מילים: בצלאל אלוני

שיתוף