אודות פרה קדושה

בהינדואיזם הפרה נחשבת לקדושה, ועל כן נמנעו המאמינים לשחוט אותה (ואת הזכר ממשפחת Bos indicus, הנפוץ בהודו) ולאכול מבשרה. המושג פרה קדושה משמש בהשאלה בעברית בת ימינו לתיאור ערכים, אמונות ומיתוסים שאין לפקפק בהם.
פרה קדושה