מילים לשיר אני הולך לאן שאן

אל ארצות הקור
מעבר להרים
אני נודד רחוק רחוק
כמו הציפורים
ומחפש את אן שלי
מתחת כל ענן
אני הולך לאן שלי
הולך לאן שאן.

היא נסעה לבד
אמרה לי לחכות
ולה רגליים ארוכות
כמו לאיילות
והיא אמרה שהיא תחזור
ולא אמרה לאן
אני הולך לאן שלי
הולך לאן שאן.

בלילות אני
רואה את הפנים
היה לה אף מצחיק כזה
כמו לליצנים
עיניה עצובות כחולות
וצווארה לבן
אני הולך לאן שלי
הולך לאן שאן.

אני הולך יחף
על כל האבנים
ולפעמים ישן בחוץ
כמו הצוענים
ולפעמים אני בוכה
כי זה היה מזמן
אולי אתם יודעים לאן
לאן הלכה לה אן.

היא נסעה לבד...

מילים: יהונתן גפן

שיתוף