מילים לשיר שלושה עלים

שלושה עלים ירקרקים
ופרח ארגמן
צמחו בלב הגן
ואנוכי כמו אסיר עולם
שבויה הייתי ליופים.

שלושה עלים ירקרקים
ופרח צבע דם
חלמו חלום תקוה בתוך גנם
ואף אני חלמתי שם...

שלושה עלים ירקרקים
ופרח של שני
ובצילם חוסה אני
ציפינו כה שאיזו יד תקטוף
ונאומץ אל לב, סוף - סוף...

שלושה עלים ירקרקים
ופרח ארגמן
ציפינו שם ימים רבים מאוד,
עד ששכחנו לקוות.

שלושה עלים ירקרקים
ופרח צבע אש
וגם אני - הנתייאש?
הנה עובר עוד יום
עובר עוד ליל
וכבר עלה אחד נובל...

מילים: רות חשמן

שיתוף