מילים לשיר אני רוצה לעצור

מישהו מופיע מהחושך
מישהו מדליק את האורות.
ורק אני - אני עוד מתעלמת
מכל הסכנות,
בלי הבחנה,
בלי כוונה,
אין הגנה,
אין הבנה.

מישהו מפריע לי בדרך
מישהו הופך את הסיבוב
ורק אני - אני עוד מסתבכת.
בכל הכיוונים,
בלי מטרה,
בלי עצירה,
אין תחנה,
אין תקנה.

אני רוצה לעצור לעצור, לא ליפול
אבל אתה מתכוון לכוון לי הכל.

מישהו מותח את החבר
מישהו פורם את הקשרים.
ורק אני - אני עוד מחפשת
דרכים להשתנות,
בהנחה,
שיש סיכוי
למנוחה
ואין שינוי.

אני רוצה לעצור לעצור, לא ליפול
אבל אתה מתכוון לכוון לי הכל.

מילים: מירי פיגנבוים

שיתוף