מילים לשיר לנוח בטוח

תני את היד,
תני את הלב,
אמא הביני.

תני את שדך,
תני את עורך,
תני לי את שמי.

תני את הצליל,
תני אדמה,
אמא שומרת.

תני לי ימים,
ברית עולמים,
ברית של חיים.

ובואי אליי,
ונחביא
את הפחד הזה,
בואי אליי.

שתי את הדמעות ותני לנוח בטוח,
אבא שוב נרדם על גב הרוח,
לנוח בטוח.

ובואי אליי,
ונחביא
את הפחד הזה,
בואי אליי.

תני את היד,
תני את הלב,
אמא הביני.

מילים: מירי פיגנבוים

שיתוף