מילים לשיר חסד מופלא

מה מופלא חסדו
מה מתק קולו,
שגאל
אומלל
כמוני

אבוד, תעיתי
אך עכשיו
- לא עוד אתעה
סומא,
אך עכשיו
- רואה.

חסד זה למד
את לבי לפחוד,
חסד זה
נקה
מפחד

מה אהוב חסד זה,
שהאיר בלב
בשעה
בה
האמנתי.

גשר צר,
סכנות, פחים,
תלאות
- מאז, מכבר
עברתי

חסדו ירום
עלי ישמור
חסד זה, עלי שומר,
עד אשר
אשוב
הביתה.

בו אבטח,
דברו
תקותי חשל,
אור גואל -
אורו
- אהיה

בבוא העת
אפשוט גוף זה
ואליו אחזור
שלום אדע
של אמת
ואושר.

אצלו היינו
בעבר מאירים באהבה,
טהורים, קורנים
כשמש

ועד נשובה,
עוד נספיק
לזמר - הללויה!
הלל לו, הלל
לנצח!

מילים: שלמה קאלו

שיתוף