מילים לשיר למדבר שאנו

למדבר שאנו
על דבשות גמלים,
על צואריהם יצלצלו
פעמונים גדולים.

שאנו, שאנן - למדבר שאנו,
למדבר שאנו...

חלילה לכם תחללו,
הרועים נמים.
ובלילות על השבילים
הכוכבים רומזים.

שאנו, שאנו - למדבר שאנו,
למדבר שאנו...

מילים: אלכסנדר פן, לחן: עממי

שיתוף