מילים לשיר שאנה

בַּר גִיסוּיַת אֶי גָ'אן
קַמְטַר זַן שאנֶה
צ'ון דַר צִ'ינו שֶקַנַש דָארַד
דֶלֶה מַן קָאשָאנֶה

בּוׁקְשָא זֶה מוּיַת
גֶרֶיי צַ'נְד אֶי מַה
טָא בּוֹקְשָאִיי גֶרֶיי שָׁאיַד
זֶה דֶלֶה דִיבָאנֶה

דֶל דַר מוּיַת דָארַד חָאנֶה
מַג'רוּהְה גַרדַד
קֶה זַנִי הַרְדַם שָאנֶה
דַר הַלְגֶיה מוּיַת בָּס דֶל אַסִירַת
בּינַם חוּנִין דֶלֶה אִינוֹ אוּן
סַרֶה הַר דַנְדָאנֶה

צ'ון דַר צִ'ינו שֶקַנַש דָארַד
דֶלֶה מַן קָאשָאנֶה

מילים: עממי פרסי, לחן: עממי פרסי

שיתוף